به تازگی شرکت  Boehringer Ingelheim شروع به تولید خط جدید واکسن چند گانه سگ به نام Ultra duramune  درحجم نیم میلی لیتری نموده است. این واکسن ها بنا به ادعای کارخانه سازنده دارای همان اثرات واکسن های  یک میلی لیتری بوده و به همین خاطر کار تزریق واکسن را مخصوصا در سگ های کوچک جثه و توله ها بسیار اسان تر خواهد کرد.این واکسن جدید سگ حاوی ویروس های تحت حدت یافته حاوی canine distemper,Adeno virus type2,Parvovirus و باکتری لپتوسپیروز میباشد. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر یا سایت رسمی شرکت مربوطه مراجعه نمایید.

http://www.bi-vetmedica.com/content/dam/internet/ah/vetmedica/com_EN/MSDS/ULTRA%20Duramune%20DAP-4L_msds.pdf