انروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف دامپزشکی  ومتعلق به گروه کینولونهاست.این دارو مشخصا در ایران به صورت  ویال های تزریقی 5 و 10 درصد برای دامهای بزرگ استفاده میشود.علت نوشتن این موضوع مسمومیت زابودن وایجاد کوری  این دارو در دوزهای بالاتر از 5 میلیگرم بر کیلو در روز برای گربه است.

این آنتی بیوتیک در مقادیر بالاتر از دوز های پیشنهاد شده وحتی مقادیر دوزهای پیشنهادی  در برخی موارد  با یک بار تزریق  در گربه میتواند باعث تحلیل شبکیه چشم شده وایجاد کوری حاد بدون بازگشت کند .لذا مصرف انروفلوکساسین در گربه با وجود دیگر آنتی بیوتیک های ایمن به خصوص به صورت تزریق وریدی، پیشنهاد نمیشود.

رابطه تجویز انرفلوکساسین وکوری در گربه یک یافته ثابت شده است به طوری که تمام کتب ومتون جدید مخصوصا کتب چشم پزشکی دام کوچک به ان اشاره شده و این دارو تقریبا در کشورهای پیشرفته به جز در موارد خاص و محدود برای گربه استفاده نمیشود.

تنها در مواقعی تجویز این دارو میتواند انجام شود که هیچ انتی بیوتیک جایگزین دیگری وجود نداشته باشد  و در صورت ضروری بودن  استفاده نیز میبایست  موارد زیر کاملارعایت شوند:

1-به دست اوردن وزن دقیق حیوان

2-عدم استفاده از مقادیر بیشتر از 5 میلی گرم بر کیلو در روز

3-عدم تزرق داخل رگی

4-استفاده از سوزن انسولین برای اندازه گیری دقیق دوز دارو

5-مطمئن بودن از کارکرد مناسب کبد و یا کلیه

6-عدم مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی به صورت همزمان

توجه داشته باشید سمیت این دارو برای گربه های مسن وپیر چند برابر بوده به طوری که یکی از فاکتورهای ریسک ایجاد کوری، بالا بودن سن گربه است.

با تمام شرحی که در بالا داده شد به نظر میرسد استفاده از این دارو برای درمان گربه در شرایط عفونت های عادی توجیه پذیر نمیباشد.

منبع:SMALL ANIMAL OPHTHALMOLGY ,Holt -Featherstone 2011 page 209