فرم طرح سوال پزشکی جدید

ترجیحا در صورت امکان جهت مطرح کردن سوالات خود از حروف الفبای فارسی استفاده نمایید.

سوالات مرتبط با (فقط) سگ و گربه را در این قسمت مطرح نمایید.

به علت حجم زیاد سوالات ، پاسخ به آنها در حدود یک هفته طول خواهد کشید . لذا طرح سوالات اورژانسی در این قسمت مناسب نمی باشد.

*
*
*
بله
خیر
در حال ارسال تصویر...