مثل همیشه چند واکسیناسیون داشتیم.همیشه قبل از واکسینایون یک تاریخچه گرفته ومعاینه کامل میکنم ،اگر مورد غیر عادی دال بر بیماری حیوان بود ان جلسه اقدام به واکسیناسیون نمیکنم.بعد از تزریق واکسن و خروج به صاحب دام همیشه تاکید میکنم تا حداقل 20 دقیقه در اطاق انتظار بماند واگر حیوان مشکلی پیدا کرد سریعا  من را مطلع کنند.

امروز ناگهان منشی را دیدم که وارد شد وگفت اون سگ آخری که واکسن زدید غش کرد.درمغزم فقط یک چیز امد شوک انافیلاکتیک در اثر واکسن .تیم کلینیک را سریعا در محل صدا زدم.حیوان هوشیار بود اما بی حال ،ضربان 62 و موکوس کاملا سفید ،تاکی پنه که همه گواه بر شوک  بودند.رگ گیری تزریق ادرنالین و بعد انتی هیستامین ،بلوس 30 سی سی رینگر به ازای هر کیلو اوضاع را بهتر کرد اما موکوس کم رنگ بود.با پالس اکسی متر حیوان را کاملا تحت نظر داشتم به خیالم اوضاع بهتر شده که ناگهان کهیر تمام بدن حیوان را گرفت و صورت متورم شد ؛سریعا تزریق داخل رگی متیل پردنیزولون مخصوص داخل رگ را با دوز 15 میلی به ازای هر کیلو را انجام دادم .5 دقیقه بعد حیوان سر حال و موکوس پر رنگ شد.بعد از 2 ساعت کنترل حیوان پایدار شد. حیوان را با امپول دگزامتازون و هر 8 ساعت قرص هیدروکسی زین مرخص کردم.

با خودم گفتم اگر این دارو ها در کلینیک نبود و یا ان 20 دقیقه ماندن در اطاق انتظار را اعلام نمیکردم  باز هم اوضاع به همین صورت بود!

بعد از گذشت دو روز از ان، سگ در حالت عادی است.