دکتر امیر رضا عامری نایینی، مسئول کلینیک

  بورد تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک

فارغ التحصیل دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد گرمسار، بورد تخصصی از دانشگاه علوم تحقیقات آزاد  تهران
 

سوابق کار:

 
دکتر محمد ابرکار

زمینه فعالیت: متخصص جراحی ،مشاور بخش جراحی کلینیک دامپزشکی آران

فارغ التحصیل دوره دکترای حرفه ای از دانشگاه آزاد کرج، دوره تخصصی دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران