کارکنان کلینیک دامپزشکی آران 


 

خانم دکتر نیلوفر صلح جو  

فعالیت: مسئول روابط عمومی و توسعۀ وب سایت کلینیک دامپزشکی آران

دکتری مدیریت اطلاعات از دانشگاه تهران، تخصص در اطلاعات سلامت حیوانات

 

    


خانم حوریه قربانزاده

فعالیت: مسئول پذیرش کلینیک دامپزشکی آران