کلینیک آران در جشنواره پاییزی موسسه خیریه بهنام دهش پور

کلینیک دامپزشکی آران در جشنواره پاییزی موسسه خیریه بهنام دهش پور.
مکان: خیابان ولی عصز، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه تلاش
زمان:7 - 10 مهر 1394 ساعت 10 الی 21
منتظر شما هستیم.

زمان انتشار: يكشنبه 29 شهريور 1394 (7 سال قبل)