دکتر امیر رضا عامری نایینی، مسئول کلینیک

زمینه فعالیت:  رزیدنت تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک

فارغ التحصیل دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد گرمسار
 

سوابق کار:


  

دکتر محمد ابرکار

زمینه فعالیت: متخصص جراحی ،مشاور بخش جراحی کلینیک دامپزشکی آران

فارغ التحصیل دوره دکترای حرفه ای از دانشگاه آزاد کرج، دوره تخصصی دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهراندکتر محمد حسین محمدیها

زمینه فعالیت: بخش دارو

فارغ التحصیل دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد گرمسار