خانم نیلوفر صلح جو

فعالیت: مسئول روابط عمومی و توسعۀ وب سایت

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

 

 


خانم حوری قربانزاده

فعالیت: مسئول پذیرش کلینیک دامپزشکی آران